Ring til os på tlf. +45 97 26 96 00

HVAD ER FARVETEMPERATUR?

Farvetemperatur for en lyskilde er et udtryk for, hvordan vi oplever lyset, om det virker ”varmt” eller ”koldt”. Skalaen går fra 0 til ca. 11.000 og angives i Kelvin eller blot K. Men der findes også lyskilder på både 14.000K og 20.000K. Lyskilder med et lavt antal Kelvin oplever vi som varme, og jo højere farvetemperatur, des koldere opfatter vi lyset. Eksempelvis er et stearinlys på ca. 1.200K, en glødepære på ca. 2.700K, halogen på ca. 3.000K og dagslys mellem 5.000K & 11.000K. Farvetemperaturen siger ikke noget om kvaliteten på lyset og hvor godt det gengiver farverne på det som belyses. Dette afhænger af CRI eller RA-værdi. Kelvin skalaen er en logaritmisk skala, det vil sige, at den samme ændring ved 2 forskellige temperaturer, ikke vil have den samme visuelle effekt. I praksis vil det sige, at der er en meget større synlig forandring fra 1.000K til 1.200K end der er mellem 6.000K til 6.200K.

Kelvin skalaen er lavet ud fra termodynamikkens love omkring opvarmning af et ideelt sort legeme. Et ideelt sort legeme har perfekt termisk udstråling, ligesom solen. Et ideelt sort legeme vil være fuldstændig sort ved stuetemperatur, og ved højere temperaturer vil det begynde at udsende termisk stråling i form af synligt lys. Det menneskellige øje kan opfange lys fra ca. 800K, først som rødt og efterhånden som temperaturen stiger, som hvidt og blå lys, for til sidst at blive usynligt i form af Ultraviolet lys. Lyset fra en glødepære er næsten tilsvarende lyset fra et ideelt sort legeme, med spektret afbilledet som bløde kurver, uden kraftige "spikes" eller "pigge”. Mange af de lyskilder vi anvender i dag har et helt andet lys-spektrum. F.eks. har lysstofrør, energisparepærer og billige lysdioder nogle høje "spikes" i spektret, med manglende farver imellem, hvilket så går ud over lyskvaliteten.

                Spektret fra lysstofrør med en Ra værdi 80                                                  Spektret fra et ideelt sort legeme

          

Vi kan ikke, med det blotte øje, se alle nuancerne i hele spektret, det betyder at lys med meget forskellige spektre opfattes næsten ens med det menneskelige øje. På den baggrund har man lavet Korreleret Farvetemperatur (CCT), ud fra den farvetemperatur som det menneskelige øje opfanger, men som reelt kan være temmelig anderledes end spektret fra det sorte legeme, som skalaen refererer til.

Man kan korrigere eller regulere farvetemperaturen på en lyskilde med forskellige former for farvefiltre eller lysfiltre. Inden for foto og video anvender man enheden MIRED SHIFT, til at beregne hvilket filter man skal bruge for at opnå en ønsket farvetemperatur på en given lyskilde. Forholdet mellem Mired Shift og Kelvin er: M = 1.000.000 / K
M og K er farvetemperaturen målt i henholdsvis Mired og kelvin. Derved undgår man kelvinskalaens logaritmiske karakter og man opnår noget simplere regneregler for korrektionsfiltre. Hvor Mired Shift kan aflæses direkte på filtrets datablad.

Eksempel 1: 6.000K LED lyskilde ønskes korrigeret til 3.000K.
1.000.000/3.000 - 1.000.000/6.000 = 166
Nærmeste LEE korrektionsfilter: 204, Mired Shift: +159.Eksempel 2: 2.700K LED lyskilde ønskes korrigeret til 4.300K. 
1.000.000/4.300 - 1.000.000/2.700 = -137 
Nærmeste LEE korrektionsfilter: 201, Mired Shift -137.

 

Prøv LEE Filters Farvetemperatur beregner (Mired Shift Calculator) lige her.